Wednesday, January 27, 2010

Back to my blog

หลายท่านอาจสงสัยว่า ผมหายไปไหน ทำไมไม่เห็นโพสข้อความลงในบล็อกตั้งนาน ต้องบอกก่อนครับว่า ช่วงเวลากว่าสองเดือนที่ผ่านมานั้นงานเริ่มเข้ามาเยอะและอยู่ในช่วงปรับตัวกับงานใหม่ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลามา update ข้อมูลเลย

แต่อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้จะพยายามเข้ามา update ข้อมูลเรื่อยๆ ครับ แต่สำหรับวันนี้ ต้องไปก่อนแย้ว....